нэг толгойтой баннер

Эсийн соёл

Эсийн өсгөвөр гэдэг нь дотоод орчныг (үргүйдэл, зохих температур, рН болон хоол тэжээлийн тодорхой нөхцөл гэх мэт) in vitro хэлбэрээр загварчлан амьд үлдэх, өсөх, үржих, үндсэн бүтэц, үйл ажиллагаагаа хадгалах аргыг хэлдэг.Эсийн өсгөвөрийг эсийг клонжуулах технологи гэж бас нэрлэдэг.Биологийн хувьд албан ёсны нэр томъёо нь эсийн өсгөвөрлөх технологи юм.Бүх биоинженерийн технологи эсвэл биологийн клонжуулалтын аль нэг технологийн хувьд эсийн өсгөвөрлөх нь зайлшгүй чухал үйл явц юм.Эсийн өсгөвөр нь өөрөө эсийг их хэмжээгээр хуваах явдал юм.Эсийн өсгөвөрлөх технологи нь масс өсгөвөрлөх замаар эсийг энгийн нэг эс эсвэл хэд хэдэн ялгаатай олон эс болгон хувиргах боломжтой бөгөөд энэ нь клончлох технологийн чухал холбоос бөгөөд эсийн өсгөвөр нь өөрөө эсийн клонжуулалт юм.Эсийн өсгөвөрлөх технологи нь эсийн биологийн судалгааны аргуудад чухал бөгөөд түгээмэл хэрэглэгддэг технологи юм.Эсийн өсгөвөр нь зөвхөн олон тооны эсийг олж авахаас гадна эсийн дохионы дамжуулалт, эсийн анаболизм, эсийн өсөлт, тархалтыг судлах боломжтой.

өргөдөл (4)

Хэрэглээний шийдлүүд

Судалгааны талбар

 • Нейробиологийн хэрэглээ

  Нейробиологийн хэрэглээ

  Мэдрэлийн систем дэх эсийн болон молекулын өөрчлөлтийг судлах, эдгээр үйл явцыг төв хяналтын системд нэгтгэх.

 • Эсийн өсөлт ба ялгарал

  Эсийн өсөлт ба ялгарал

  Эсийн өсөлт гэдэг нь ургамлын бие даасан үйлдвэрлэлийн үндэс болох эсийн хэмжээ, жин нэмэгдэх үйл явцыг хэлнэ.Морфологи, бүтэц, үйл ажиллагааны хувьд эсийн мэргэшлийг эсийн ялгарал гэж нэрлэдэг.

 • Хавдрын судалгаа

  Хавдрын судалгаа

  Хорт хавдар / хавдрыг судалж, түүний этиологийг тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, эмчлэх стратегийг боловсруулах.